Βυζαντινός Χορός

Στη Σχολή μας λειτουργεί Βυζαντινός Χορός με χοράρχη τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στον χορό συμμετέχουν οι σπουδαστές της Γ΄ Δ ΄Ε΄ τάξης, αλλά και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι της Σχολής μας, οι οποίοι με ζήλο και προθυμία είναι πάντα κοντά στο έργο της Ι.Α.Α. Ο Βυζαντινός Χορός  είναι ένα σημαντικό μάθημα διότι κάνει πράξη ο σπουδαστής των όσων μαθαίνει, αλλά κυρίως και εξόχως ψάλλει μαζί με σύνολο ατόμων δημιουργώντας έτσι την εμπειρία και την γνώση του συμψάλλειν, άλλωστε μη ξεχνάμε πως η βυζαντινή μουσική είναι στη τέλεια μορφή της κατεξοχήν χορωδιακή.

Κάθε Τρίτη και ώρα 17:00 πραγματοποιούνται τα  μαθήματα  για την γυναικεία χορωδία της σχολής με καθηγητή τον κ. Μεντάκη Αναστάσιο.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 18:00.