Βυζαντινή προπαιδεία

Πρότυπο παιδαγωγικό σύστημα εκμάθησης της βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής μέσα από παιχνίδια και μουσικοκινητικές ασκήσεις (για  παιδιά από 4 ετών). Το μάθημα διαρκεί μία ώρα και γίνεται μια φορά την εβδομάδα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της σχολής, προκειμένου να  καλυφθούν οι ανάγκες για ελεύθερη κίνηση στο χώρο, (μουσικοκινητική), για χορωδία, για ακουστικές ασκήσεις, για οργανογνωσία, αλλά και για  το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Η πρωτοπορία της μεθόδου έγκειται στο ότι εναρμονίζει και εξελίσσει ταυτόχρονα και ισοδύναμα ένα σύνολο  ικανοτήτων στο μικρό παιδί: α) μουσικών, (ρυθμικών, φωνητικών, δεξιοτεχνικών, ακουστικών, εκφραστικών) και β) κινητικών, (κιναίσθηση, αρμονική ανάπτυξη και συντονισμός των μελών του σώματος, βιωματική αντίληψη ρυθμικών και τονικών μεταβολών, αίσθηση του χώρου). Βασικός  κορμός του μαθήματος είναι το βιβλίο «Η Ζωζώ και ο Γάτος ο βουλάτος μαθαίνουν μουσική», που περιέχει c.d. και αυτοκόλλητα για ένα πιο  διαδραστικό κι ελκυστικό τρόπο εντύπωσης της θεωρίας στα παιδιά. Στόχος της μεθόδου αυτής είναι οι μικροί μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη βυζαντινή, παραδοσιακή μας μουσική και να την αγαπήσουν. Συγχρόνως, να αφομοιώσουν τις βασικές έννοιες της μουσικής γενικότερα, όπως ο ρυθμός, το τονικό ύψος κ.α. και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ τους, (χορωδία) και τη σύμπραξη με παραδοσιακά μουσικά όργανα, οργανογνωσία). Ολοκληρώνοντας το ευχάριστο αυτό μουσικό ταξίδι, το οποίο διαρκεί τρία διδακτικά έτη, τα παιδιά είναι πλέον εφοδιασμένα με τις  απαραίτητες εκείνες γνώσεις, που τα καθιστούν ικανά να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε διαλέγοντας κάποιο παραδοσιακό μουσικό όργανο, είτε  ακολουθώντας τη φωνητική, (παραδοσιακό τραγούδι – ψαλτική τέχνη).