Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Κάλαντα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο

Τά παραδοσιακά κάλαντα καθώς καί ἐπίκαιρους βυζαντινούς Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τραγούδησαν καί ἔψαλλαν οἱ σπουδαστές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μαζί μέ τήν ὀρχήστρα τῆς Σχολῆς «ΚΑΝΩΝ»