ΟΡ.Ι.Μ.Α.Α.

“ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

(ΟΡ.Ι.Μ.Α.Α.) ”.

 Η Ορχήστρα είναι Πνευματικού, Πολιτιστικού και Κοινωνικού σκοπού που αποβλέπει στην ανέλιξη και την άνοδο της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης των πολιτών.

Ειδικότερα οι σκοποί της είναι:

1) Η αφύπνιση του περί μουσικής συναισθήματος, η προβολή και η διάδοση της μουσικής παιδείας σε όλους τους πολίτες.

2) Η διάπλαση των χαρακτήρων φιλόμουσων και φιλόκαλων με την επίδραση της μουσικής.

3) Η προσφορά και η καλλιέργεια γνώσεων περί μουσικής και μουσικού πολιτισμού.

4) Η ανάπτυξη κοινωφελούς και φιλανθρωπικής δράσεως.

5) Πολύπλευρη εκτίμηση της μουσικής μας, ιδιαίτερα της Παραδοσιακής και της Κλασσικής.

6) Η έρευνα νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων και η σύμπραξη – συνεργασία με μουσικά σύνολα, πολιτιστικούς φορείς, μουσικούς οργανισμούς κλπ.

ΜΕΛΗ

1) Η εισδοχή των μελών της ορχήστρας γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μουσικού ή προτάσεως του Γεν. Διευθυντή του Ιδρύματος.

2) Η εισδοχή  των μελών είναι ελεύθερη προς όλους.