Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Δροσινός

Μέλη :

Κυριαζής Νικόλαος-Καθ. Φιλολογίας

Μπακατσέλος Σταύρος-Δρ. Φιλολογίας