«ΣΥΝΕΚΔΟΧΑΙ» Ψαλτικής Τέχνης

Κύκλος μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων

Για δεύτερη χρονιά στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ξεκινά ο κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων με τίτλο:  «Συνεκδοχαί» Ψαλτικής Τέχνης.

Πρόκειται για θεματικούς κύκλους θεωρητικών προσεγγίσεων της ψαλτικής τέχνης, που απευθύνονται σε τελειόφοιτους, σε πτυχιούχους και σε διπλωματούχους της εκκλ. Βυζαντινής Μουσικής, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό επίπεδο, σε θέματα που αφορούν:

Την κατατομή κανόνα στη θεωρία και την πράξη (μονόχορδο),

Την ανάλυση «αρμονικών» πραγματειών αρχαίων (Ευκλείδης, Πυθαγόρας Πτολεμαίος) και νεότερων συγγραφέων (Βρυέννιος),

Τις απλές και προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης (φασματογραφήσεις) ηχογραφήσεων από παραδοσιακούς ερμηνευτές της ψαλτικής,

Τη μελέτη της «εξηγητικής» γραφής Πέτρου Λαμπαδαρίου και των αναλυτικότερων γραφών που ακολούθησαν μέχρι τα «πρωτόγραφα» της Νέας Μεθόδου και την πρακτική εξάσκηση στην εξήγηση στη Νέα Μέθοδο, μαθημάτων της γραφής Πέτρου Πελοποννησίου και των κατοπινών έως τους 3 δασκάλους.

Τη γνωριμία και αποσαφήνιση του σύνθετου «κουκουζέλειου» τροχού, του «κανονίου» του Γαβριήλ ιερομονάχου και της «σοφωτάτης παραλλαγής» του Ιωάννη Πλουσιαδηνού.

και τέλος

Τον χρόνο στην εκκλησιατική βυζαντινή μουσική (απλός, διπλός, υποσκάζων, (συνεπτυγμένος).

Επίσης, με όπλο τη μελέτη και κατανόηση των «προθεωριών» και των «πραγματειών» του συνόλου της γραπτής παράδοσης της ψαλτικής, γίνεται ανάλυση μεγάλων οκτώηχων συνθέσεων και «δεινών θέσεων» παλαιών αλλά και νεώτερων μαθημάτων, καθώς και πρακτική επαλήθευση των θεωρητικών ευρημάτων.

Διδάσκει ο Χαραλάμπης Συμεωνίδης (πρωτοψάλτης, καθηγητής και ερευνητής της ψαλτικής τέχνης). Η φοίτηση είναι διετής και χορηγείται επίσημη Βεβαίωση από την Σχολή της Αρχιεπισκοπής στους σπουδαστές με ανελλιπή φοίτηση.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Μεγάλου Βασιλείου 15, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός) κάθε Παρασκευή:

7 – 8 μ.μ., το Α’ έτος και

8 – 9 μ.μ., το Β’ έτος.

με έναρξη την 13η Οκτωβρίου 2017,  ενώ για τους σπουδαστές σε απομακρυσμένες περιοχές παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν ήδη και ο αριθμός των σπουδαστών είναι περιορισμένος.