Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Γεννήθηκε στήν Τρίπολη τό 1964. Σπούδασε Θεολογία στήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Βυζαντινή μουσική μέ τόν Κωνσταντῖνο Τασόπουλο (πτυχίο 1979) καί τόν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο (δίπλωμα 1988). Μέ ὑποτροφία τοῦ Ἱδρύματος «Ἀλέξανδρος Ὠνάσης» συμμετεῖχε ὡς ἐρευνητής στό πρόγραμμα μελέτης καί ἀνάλυσης ἔργων τοῦ Βυζαντινοῦ Μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη. Ἀπό τό 1981 ὑπηρετεῖ τήν ψαλτική τέχνη, ἀπό τό 2014 εἶναι πρωτοψάλτης στούς Ἁγίους Ἀναργύρους, τό ἱστορικό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθήνα (Πλάκα). Ἀπό τό 1988 διδάσκει βυζαντινή μουσική σέ διάφορα σχολεῖα καί ἐκπαιδευτήρια, σέ ὠδεῖα, σέ σχολές βυζαντινῆς μουσικῆς Ἱερῶν Μητροπόλεων, σέ Ἱερές Μονές καί Ἡσυχαστήρια. Ἀπό τό 1994 ὥς τό 2005 ἀνέλαβε τήν ὀργάνωση καί διδασκαλία τοῦ χοροῦ τῶν Πατέρων τῆς ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν ὁποῖο διευθύνει στούς δεκατέσσερις ψηφιακούς δίσκους (CD’s) πού ἐκδόθηκαν μέ μέλη κλασικῶν Βυζαντινῶν καί Βατοπαιδινῶν μελοποιῶν. Ἐπίσης διηύθυνε χορό ψαλτῶν γιά τήν ἔκδοση διπλοῦ ψηφιακοῦ δίσκου, σέ συνεργασία μέ τήν ι.Μ. χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπό τό 1996 διδάσκει στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ι.Ν. ζωοδόχου Πηγῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας). Τό 2012 δίδαξε καί στήν Κύπρο ἐνῶ ἀπό τό 2015 διδάσκει καί στή Ρουμανία. Ἀπό τό 1983 ὥς τό 2008, ὡς μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς χορωδίας μέ διευθυντή τόν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο, ἔχει συμμετάσχει σέ περισσότερες ἀπό 900 ἐκδηλώσεις στήν Ἑλλάδα καί σέ 30 χῶρες σέ Εὐρώπη, Ἀσία, Ἀμερική καί Ἀφρική. Ἀπό τό 1985 ὥς τό 2005 συνεργάστηκε ὡς μουσικός παραγωγός μέ τήν Ἑλληνική Ραδιοφωνία, ἐνῶ ἀπό τό 2009 συνεργάζεται μέ τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν τομέα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Στά τέλη τοῦ 2005 ἵδρυσε τό «Κέντρο Μελετῶν Ψαλτικῆς Τέχνης» καί τόν Βυζαντινό χορό ΤΡΟΠΟΣ, τόν ὁποῖο διευθύνει σέ λειτουργικές ἐκδηλώσεις καί συναυλίες στήν Ἑλλάδα καί 18 χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί στήν ἔκδοση ψηφιακῶν δίσκων μέ κλασικά ἀλλά καί ἀνέκδοτα ἔργα Βυζαντινῶν καί νεότερων Ἁγιορειτῶν καί Πολιτῶν μελουργῶν.